ردکردن این

معامله گری به سبک الدر

کتابی که پیش‌رو دارید، در سه بخش در هم ‌تنیده مبتنی بر اصول روان‌شناسی معامله‌گری، جمع‌آوری و تدوین شده است. بخش نخست پیرامون شیوۀ معامله‌گریِ «الکساندر الدر» و دانش‌آموختگان مکتب معاملاتی اوست.

استراتژی معاملات بورسی

این کتاب چکیده مجموعه ای از کتاب‌های ارزشمند درباره استراتژی معاملاتی در جهت روند است که قابلیت استفاده در بازار بورس ایران را دارد.

هدف از راه اندازی این سایت معرفی و روشنگری استراتژی معاملاتی به سبک الکساندر الدر در کلاس جهانی است.

معامله به سبک الدر یعنی به موقع بخرید و به موقع بفروشید. روشی مخصوص کسانی که میخواهند حرفهای در بورس فعالیت کنند. سیستمی بسیار سختگیرانه در معامله همراه با سه لایه فیلتر سنجشی بازار

فرم ثبت نام